۱. ارزیابی پارامتریک عملکردلرزه ای قابهای فولادی خمشی بلند مرتبه با دیواربرشی بتنی برپایه روش طراحی براساس عملکرد

فرهاد دانشجو ، محمدرضا جهانشاهی

دریافت مقاله

۲.شکل پذیری قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان پیچشی

محمد قاسم وتر ، وحید ملصقی

دریافت مقاله

۳.توزیع برش پایه در ارتفاع ساختمان های ایزوله شده

فرامرز خشنودیان ، بهنام مهرپرور

دریافت مقاله

۴.اتصال گیردار تیر به ستون دوبل فولادی با استفاده از صفحات کناری

اردشیر دیلمی ، محمودرضا شیراوند

دریافت مقاله

بررسی تاثیر پارامترهای ورق اتصال بر عملکرد قابهای با مهاربندی همگرا

جواد کاتبی ۱، مهدی کهریزی

دریافت مقاله

مقایسه عملکرد لرزهای قاب های با مهاربندی کمانش تاب و قاب های مجهز به فیوز تسلیم شونده

غلامرضا قدرتی امیری ۱، سجاد ویس مرادی۲، احسان درویشان۲

دریافت مقاله

معرفی شاخص “عمر مفید باقی‌ مانده ساختمان” برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه‌ها

موسی محمودی صاحبی ۱، حسین اعتضادی فر۲

دریافت مقاله

تحلیل کمانشی قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون

محمد رضائی پژند ۱، محسن بمبائی چی۲، صفا پیمان۲

دریافت مقاله

تأثیر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی و مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید

محمدعلی برخورداری ۱، سید ابراهیم سادات خلردی

دریافت مقاله

ارزیابی رفتار اتصالات خمشی با صفحه انتهایی هم تراز تحت خمش و نیروی محوری

مهدی قاسمیه ۱، علیرضا گودرزی۲، علی ارزیتون۳

دریافت مقاله

اثر تأخیر زمانی در کنترل سازهها با روش تخصیص قطبها

فریدون امینی۱، طیبه هرندی

دریافت مقاله

بهبود رفتار لرزه ای مهاربند دروازه ای با استفاده از المان شکل پذیر در حوزه نزدیک گسل

مرتضی نقی پور۱، محسن بزرگ نسب۲، سید سعید سمائی ۳

دریافت مقاله

۱. بررسی آزمایشگاهی بهبود رفتار لرزه‌ای پیوندهای ساخته شده از مقطع لانه زنبوری در قاب با مهاربندی برون محور

علیرضا رضائیان، امین جاهدی دلیلوند

دریافت مقاله

۲. بررسی تاثیربرخی پارامترهای جوش دراتصال گلمیخ مورد استفاده در سقف کامپوزیت

مهسا غلام برگانی ، فرشید مالک قائینی، علی مزروعی

دریافت مقاله

۳.بررسی تاثیر پوشش‌های تخته سیمانی الیافی و تخته گچی بر رفتار لرزه‌ای دیوارهای سبک فولادی سردنورد

فرهنگ فرحبد ، فرهاد حکیمی‌فرد

دریافت مقاله

۴.بررسی کاربرد آلیاژ حافظه‌دار در اتصال صلب ورق انتهایی

المیرا فرجی زنوز ، بهروز عسگریان، رضا کرمی محمدی

دریافت مقاله

۵.تحلیل احتمالاتی پایداری قاب‌های فولادی ساده و دروازه‌ای با پیوندها و تکیه‌گاه‌های نرم

محمد رضایی‌پژند، فرزاد شهابیان ، محسن بمبائی‌چی

دریافت مقاله

۶.عملکرد لرزه‌ای اتصالات خودمحور با ابزار اصطکاکی بال پایین (BFFD)

محمد سهیل قبادی ، معصومه کارگرنجفی، روح ا. . احمدی جزنی

دریافت مقاله

۷.مطالعه تحلیلی کاربرد جان لوله‌ای برای کاهش مقاومت خمشی مقطع در ناحیه پلاستیک تیر در قاب خمشی فولادی

سید مهدی زهرائی، ابوذر صالح ، سید رسول میرقادری

دریافت مقاله

۱.اثرات زلزله‌های دور و نزدیک گسل در تحلیل برخوردسازه‌های ایزوله شده توسط جداگرهای LRB

سامان یغمایی سابق ، ویدا وطندوست شیشوان

دریافت مقاله

۲.بررسی لرزه‌ای خستگی تجمعی چرخه پایین در اتصالات قاب خمشی فولادی

مهرسا میرزاحسینی ، محسن گرامی، احسان برهانی

دریافت مقاله

۳.بکارگیری فولاد کم مقاومت به عنوان المان فدا شونده در اتصالات صلب ستون- درختی

مهندس میترا عابد ، دکتر محمدعلی کافی

دریافت مقاله

۴.بهبود شکل‌پذیری و رفتار چرخه‌ای مهاربند شکاف دار با استفاده از نبشی فولادی

پروفسور سید مهدی زهرائی ، مهندس عبدالله چراغی

دریافت مقاله

۵.تاثیر سخت‌کننده جان تیر بر رفتار اتصال تیر فولادی به ستون CFT توسط صفحه انتهایی و میل‌مهار عبور کننده از درون ستون

مهندس سالار شیراسب ، دکتر فرزانه حامدی

دریافت مقاله

۷.مطالعه پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختمان های میان مرتبه فولادی با اسکلت قاب لوله ای تحت اثر رکورد های حوزه نزدیک گسل

مسعود اژدری فر ، افشین مشکوه الدینی

دریافت مقاله

۱.ارزیابی روش تحلیل مستقیم توسط تحلیل دینامیکی افزایشی در سازههای سنگین نفتی

محسنعلی شایانفر، علیرضا رضائیان، پارسا جلوخانی

دریافت مقاله

۲.ارزیابی روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد در سازه های قاب خمشی فولادی با اتصالات RBS

مهندس معین شعبان عبدالمحمدی ، دکتر کاظم شاکری

دریافت مقاله

۳.امکان‌سنجی به‌کارگیری مهاربندهای کمانش‌تاب در الگوی واگرا

علیرضا علایی ، سید علی رضوی، سید رسول میرقادری، عبدالله حسینی

دریافت مقاله

۴.بار کمانش خمشی ارتجاعی ستون های با مقطع متغیر در قاب های شیب دارِ آزاد در برابر حرکت جانبی با روش های تفاضلات محدود و کارمجازی

دکتر عباس حق اللهی ، مهندس علی اصغر صفوی، دکتر موسی محمودی صاحبی

دریافت مقاله

۵.بررسی تاثیر شرایط عملیات حرارتی دو مرحله ای در ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای TRIP

دکتر امیر مصطفی پور، دکتر توحید سعید، مهندس علی ابراهیم پوراسنجان

دریافت مقاله

۶.تحلیل تیرهای باربر فولادی سرد نورد شده تحت خمش و نیروی محوری متغیر

معصومه سلطانی ، مازیار پشت دار، بهروز عسگریان

دریافت مقاله

۷.رفتار اتصالات صلب تیر به ستون فولادی با ورق انتهایی بلند تحت اثر بارهای انفجاری

دکتر غلامرضا عبداله زاده ، مهندس جواد جوانمرد، دکتر حمیدرضا توکلی

دریافت مقاله

۱.بررسی تحلیلی، عددی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ستون های غیریکسان

دکتر سعید صبوری، پیمان موسوی قیه قشلاقی

دریافت مقاله

۲.بررسی رفتار اتصال پیچی با ورزق انتهایی در قاب سه طبقه فولادی با روش اجزای محدود

سید محمد رضا مرتضوی ، بهروز زعیم دار

دریافت مقاله

۳.بهینه سازی وزن خرپای فولادی توسط الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری

سید مجتبی سیدزاده اطاقسرائی ، مجتبی جعفری صمیمی، سید رضا سیدزاده اطاقسرائی

دریافت مقاله

۴.تحلیل عددی اتصالات خمشی فولادی پس کشیده همراه با نبشیهای فوقانی و تحتانی

حمید حجازی طلب ، حسینعلی رحیمی بندرآبادی

دریافت مقاله

۵.عملکرد لرزه ای اتصالات تیربه ستون با بال سوراخ شده برای قاب های فولادی شکل پذیر

اردوان آتش زبان، محسن ایزدی نیا، روح اله احمدی جزنی ، ایمان حاج رسولیها

دریافت مقاله

۶.نقش میراگر اصطکاکی در بهبود عملکرد لرزه ای قابهای فولادی تا اتصالات صلب و نیمه صلب

محمد بیات ، سید مهدی زهرایی

دریافت مقاله

۷.مطالعه آزمایشگاهی رفتار شکست برش قالبی اتصال صفحات فولادی

یحیی زینالی، مجتبی جعفری صمیمی ، علی مزروعی، جعفر عسگری مارنانی، محمد صادق روحانی منش

دریافت مقاله

۱.ارزیابی الزامات لرزه‌ای اتصال گیردار براکت پیش‌ساخته پیچ و مهره‌ای

دکتر محمد سهیل قبادی ، حامد نعمتی

دریافت مقاله

۲.بررسی آزمایشگاهی عملکرد میراگر جدید هیبرید اینرسی دورانی اصطکاکی و مقایسه با میراگراینرسی دورانی ویسکوز

رضا عزتی ، حبیب سعیدمنیر، غلامرضا قدرتی امیری

دریافت مقاله

۳.بررسی رفتار اتصالات BSB تحت اثر بارهای تناوبی

تربقان مرتضی کاظمی ، – محمدرضا سهرابی، – حسن حاجی کاظمی

دریافت مقاله

۴.بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی واگرای مرکزگرا با فیوزهای توزیع شده در ارتفاع

اباذر اصغری، سیاوش قناعت پیشه

دریافت مقاله

۵.پهنه بندی سطوح عملکرد ساختمانهای میان‌مرتبه با در نظر گرفتن اثرات زلزله‌های میدان نزدیک در گستره شهرتهران

علیرضا کاظمی، سیدسهیل مجیدزمانی

دریافت مقاله

۶.مطالعه عددی پاسخ مخازن زمینی فولادی با حرکت گهواره‌ای آزاد تحت اثر تحریک افقی زلزله

حسن عالم زاده، حمزه شکیب

دریافت مقاله

۷.معرفی یک میراگر ابتکاری غیرفعال انرژی با مکانیزم برشی

محمدقاسم وتر ، علی قمری

دریافت مقاله

اثر کاهش مقطع مهاربند بر نمودار بار افزون قاب های فولادی با مهاربندهای همگرا

محمدهادی علی‌پور ۱، لادن جوکار۲

دریافت مقاله

ارزیابی سختی نخستین پیوندهای سخت از پیش تاییدشده آیین نامه فولاد ایران و اثر عدم قطعیت آن بر قابلیت اعتماد قاب های فولادی

محسن بمبائی چی ۱، میلاد غفاری۲

دریافت مقاله

تأثیر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق و بررسی ضخامت و جهت قرارگیری الیاف در شکل پذیری و مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید تقویت شده با الیاف پلیمری شیشه (GFRP)

سید ابراهیم سادات خلردی ۱، علیرضا جهانپور۲، محمدعلی برخورداری۳، میلاد فرخزاد۳

دریافت مقاله

تئوری قابلیت اطمینان لرزه‌ای سازه با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو بر اساس نمونه‌گیری بااهمیت

احسان جهانی بهنمیری ۱، حامد حمیدی جمنانی۲، مجید مهجورلطف آبادی۳

دریافت مقاله

فلسفه طرح لرزه ای بهینه دیوار برشی فولادی با در نظر گرفتن مشارکت قاب پیرامونی در رفتار سیستم

پرویز عبادی ۱، سعید فرجلومنش۲

دریافت مقاله

کنترل نیمه فعال سازه یک درجه آزادی با استفاده از میراگر مایع با پره قابل تنظیم

سید مهدی زهرایی۱، حامد عنایتی ۲

دریافت مقاله

مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوارهای برشی فولادی سردنورد شده با پوشش فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای

شیرین اسماعیلی نیاری ۱، کریم عابدی۲، الهام قندی۳

دریافت مقاله

ارزیابی پایداری ورق‌ها، کمانش کلی ستون‌ها و کمانش پیچشی- جانبی تیرهای فولادی تقویت شده با ورق‌های GFRP به روش الگو‌سازی اجزاء محدود

حسین عموشاهی ۱، محمد قاسمی تبار۲

دریافت مقاله

ارزیابی رفتار سازه‌های فولادی مهاربندی نامتقارن با سیستم جداساز لرزه‌ای

علی منصوری ۱، فرزاد مشکین فام حصاری۲

دریافت مقاله

ارزیابی لرزه ای قاب‌های فولادی با مهاربند‌های ضد کمانش دارای هسته فولادی و هسته با مصالح آلیاژ حافظه دار شکلی

فتاح تجلی۱، علی گل افشار ۲

دریافت مقاله

ارزیابی عددی قاب‌های خمشی فولادی با عملکرد بهبود یافته برشی با ایجاد شیارهایی در میانه تیر

کیارش محتشم دولتشاهی ۱، علی غروی۲، سید رسول میرقادری۳، محمدتقی نیکوکلام۴

دریافت مقاله

تحلیل و بررسی رفتار پانل‌ های ساندویچی کنگره‌ ای تحت اثر بارهای انفجاری

سهیل سبزواری۱، فرزاد شهابیان مقدم ۲، یونس نوری۳

دریافت مقاله

رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی با تیرهای با مقطع کاهش یافته

امین قلی زاد ۱، مهدی سعدآبادی فراهانی۲

دریافت مقاله

عملکرد لرزه ای اتصالات ورق انتهایی با پیچ های بلند با حذف ورق پیوستگی

اشکان آقارفیعی۱، میرحمید حسینی ۲

دریافت مقاله