مراسم یادبود استاد فقید دانشکده فنی دکتر مجید صادق‌آذر، یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۸ شب به وقت تهران، به شکل مجازی با همکاری کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی عمران برگزار می‌شود.

این برنامه از طریق اینستاگرام، آپارت، یوتیوب و وب سایت کانون فنی قابل مشاهده است.

آدرس‌های مجازی عبارتند از : instagram.com/kanoonfanni ؛ aparat.com/kanoonfanni/live ؛

Youtu.be/ccZtDP9op0I ؛ Fanni.info