شیوه نگارش و چگونگی تنظیم مقالات برای نشریه علمی سازه و فولاد

 دفتر مجله در نظر دارد طی ۶ ماه نسبت به تعیین تکلیف مقاله ارسالی شما اقدام نماید در صورت عدم توفیق در دریافت نتایج داوری و یا هر گونه دلیل دیگر، نسبت به عودت مقاله اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال مقاله طبق فرمت نشریه مقاله عودت خواهد شد.

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود، در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

۱- زبان رسمی مجله، فارسی است. و مقالات فقط به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی قابل پذیرش هستند

۲- مقالات باید علمی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه سازه و فولاد بوده و قبلاً چاپ نشده، یا به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

۳- مقالات قابل چاپ در مجله به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  الف ـ مقالات کامل علمی: مقالات علمی- علمی با حداقل حجم ۲۵۰۰ – ۳۵۰۰ کلمه (یا معادل آن)؛

ب ـ یادداشتهای کوتاه علمی: مقالات علمی- علمی با حداکثر ۲۵۰۰ کلمه (یا معادل آن).

تبصره ۱ ـ مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات علمی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ ـ مقالات ترجمه پذیرفته نمی‌شود.

۴- مقالات ارسالی باید دارای بخشهای ذیل باشند:

الف ـ نام نویسنده یا (نویسندگان)- نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود؛ نام موسسه متناظر هر یک از نویسندگان؛ نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار (فکس) و نشانی پیام‌نگار (پست الکترونیکی).

ب ـ عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه)؛ کلید واژگان فارسی (حداکثر پنج واژه)؛ عنوان کامل مقاله به لاتین؛ نام و نشانی نگارندگان به زبان انگلیسی؛

ج ـ مقدمه، بدنه مقاله (شامل شرح مسأله، روش حل، تفسیر، تحلیل نتایج)، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، فهرست واژگان لاتین، فهرست مراجع، نسخه اصلی شکلها.

    تبصره ۱ـ اصطلاحات خارجی با معادلهای دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارات اختصاری به کار رفته در متن به زیرنویس ارجاع شود.

  تبصره ۲ـ محل ارجاع عکسها و جداول، شکلها و نمودارها به طور دقیق ضمن رعایت ترتیب آنها در متن معین شود. ارسال اصل تصاویر، جداول به صورت سیاه و سفید و کیفیت ۵۰۰ dpi ضروری است.

    تبصره ۳ـ تعیین محل دقیق مراجع در متن و فهرست نمودن مراجع به ترتیب ظهور در متن مقاله ضروری است.

    تبصره ۴ـ مقالات ارسالی باید در صفحات A4، به صورت دو ستونی، با فاصله میان سطور Single، قلم B lotus و سایز ۱۲ باشند.

    تبصره ۵ـ چکیده انگلیسی بین ۱۵۰تا ۲۵۰ کلمه و با سایز ۱۰ باشد.

تذکر:  لازم است نویسندگان ۵ داور مرتبط با موضوع مقاله خود را معرفی نماید، فرآیند داوری مقاله تا زمان معرفی داور توسط نویسنده شروع نمی شود.