شرایط و هزینه عضویت در انجمن

هزینه عضویت سالانه در انجمن به شرح زیر میباشد:

۰۱.
دانشجویان

دانشجویان می‌توانند با مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در انجمن سازه‌های فولادی ایران عضو شوند.

۰۲.
حقیقی

افراد حقیقی می‌توانند با مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در انجمن سازه‌های فولادی ایران عضو شوند.

۰۳.
حقوقی

افراد حقوقی می‌توانند با مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در انجمن سازه‌های فولادی ایران عضو شوند.

۰۴.
مجلات و موسسات علمی و پژوهشی

مجلات و موسسات علمی و پژوهشی می‌توانند با مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال در انجمن سازه‌های فولادی ایران عضو شوند.

عدم پرداخت هزینه به منزله عدم تکمیل ثبت نام می باشد و عضویت قطعی نیست.

  • شماره حساب ۴۵۰۷۰۴۳۳ بانک تجارت شعبه مرکزی کد ۴۵۰ به نام انجمن سازه های فولادی
  • شماره شبا IR07 0180 0000 0000 0045 0704 33
  • شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۱۱۰۳۵
  • مدت زمان صدور و ارسال کارت حداقل ۱۰ روز کاری میباشد.
  • اعضای پیوسته -۲۰-۱۰-۹۹