تاریخچه انجمن

تاسیس انجمن سازه های فولادی ایران

انجمن سازه‌های فولادی ایران با هدف ارتقاء سطح و هم‌افزایی در دانش صنعت سازه‌های فولادی در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد و اولین هیأت مدیرۀ انجمن از تیرماه ۱۳۸۲ رسماً آغاز به کار کرد. در حال حاضر پنجمین دورۀ هیأت مدیره با حضور آقایان دکتر سید رسول میرقادری، دکتر اباذر اصغری، دکتر فرشید مالک، مهندس سید اسماعیل مرعشی، دکتر علیرضا رضائیان، دکتر مجید جمال‌امیدی و دکتر نادر فنائی به فعالیت مشغول می‌باشد.

 

اساسنامه انجمن

انجمن سازه های فولادی ایران