انجمن سازه های فولادی ایران برای هفتمین سال پیاپی برگزار مینماید:

هفتمین دوره مسابقات ملی پل فولادی

بهمن ماه سال ۱۳۹۷

کمیته برگزاری

۱. دکتر علی مزروعی (رئیس مسابقه)

۲. دکتر فرهنگ فرحبد (رئیس کمیته داوران ارشد)

۳. دکتر فرشید مالک (دبیر مسابقه)

کمیته تدوین آیین نامه

۱. دکتر علی مزروعی

۲. مهندس آرش الوان­کار گلپایگان (تدوین‎‌‌کننده متن اولیه آیین‎‌نامه)

۳. مهندس پارسا جلوخانی

کمیته داوران ارشد (به ترتیب الفبا)

۱. دکتر مجید جمال‎امیدی (دانشگاه صنعتی مالک‎اشتر)

۲. دکتر فرزاد حاتمی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

۳. مهندس محمدرضا رضائی (انجمن سازه های فولادی ایران)

۴. دکتر مجید سهیل زمانی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

۵. دکتر منوچهر صدوقی شبستری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

۶. دکتر فرهنگ فرحبد (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

۷. دکتر نادر فنائی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

۸. دکتر محمد سهیل قبادی (دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)

۹. دکتر علی مزروعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

۱۰. دکتر سید رسول میرقادری (دانشکده فنی دانشگاه تهران)

کمیته داوران (به ترتیب الفبا)

۱. مهندس رحمان ابراهیمی

۲. مهندس آرش الوان­کار گلپایگان

۳. مهندس پارسا جلوخانی

۴. مهندس هادی صمدزاد

۵. مهندس مهدی فامرینی

۶. مهندس اصلان فعال

۷. مهندس علی قاضی‎ میرسعید

۸. مهندس محمدباقر قدکساز

۹. مهندس هومن کیانی

۱۰. مهندس محمد محمدی ده چشمه

۱۱. مهندس سید نعیم موسوی

۱۲. مهندس مهدی نصیری

عکس های دوره قبل مسابقات