سمینارهای برگزارشده

موضوعتاریخسخنرانمکانفایل
بهبود چالش‌های طراحی طره‌های طویل فلزی از طریق معرفی عملکرد قابی۹۶/۰۷/۳۰دکتر سید رسول میرقادریمرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی فایل
بررسی تغییرات بنیادی ضوابط مختلف طراحی در ویرایشهای سوم (ASD) و چهارم (LRFD) مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

۹۶/۰۲/۱۲دکتر نادر فنائی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی فایل
تناقص ها و کاستی های ساخت و نصب در مبحث دهم و یازدهم سال ۹۲ ۹۵/۳/۹ مهندس فربد حیدریان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی فایل
جایگاه EN 1090 در اروپا۹۵/۳/۹ مهندس رضا ایمانیانمرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی فایل
تشریح استاندارد EN 1090-part 2۹۵/۳/۹ دکتر علیرضا رضائیانمرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
سخنرانی با موضوع “مبانی و استقرار تضمین و کنترل کیفیت در پروژه­ های سازه فولادی- پروژه موردی مجتمع ۸۰۰۰ واحدی شهید خرازی” موضوع”طبقه ­بندی انواع جدید اتصالات و معرفی مرکز آنی دوران برای طراحی اتصالات تحت اثر توأم برش و پیچش” ۹۴/۰۵/۲۷سخنرانی اول:دکتر علیرضا رضائیان و مهندس رضا ایمانیان وسخنرانی دوم :دکتر اباذر اصغری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی فایل
جوشکاری سازه های فولادی با تمرکز الزامات ویژه مناطق زلزله خیزدکتر علیرضا رضائیان و دکتر فرشید مالک دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
سمینار تخصصی موضوع اول:بررسی جزئیات و ضوابط اتصالات پیچ و مهره ای موضوع دوم: آشنایی با استاندارد EN 14399 ۹۴/۰۳/۲۶دکتر علیرضا رضائیان ,مهندس مهدی فریدونی و مهندس سعید روغنی دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی
بررسی اتصالات پیچی متداول در ایران بررسی اثر سطح تماس در اتصالات اصطکاکی ۹۳/۱۰/۳۰دکتر سیدرسول میرقادری دکتر علی مزروعی و دکتر علیرضا رضائیان سالن اجتماعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
ارائه تفصیلی طرح¬های برتر فولادی سال۹۲ ۹۳/۰۸/۰۵نمایندگان طرح های برترسالن اجتماعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سمینار تخصصی آشنایی با تکنولوژی های جدید پیچ و مهره ۹۳/۰۳/۲۱دکتر علیرضا رضائیاندانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی