سمینارهای برگزارشده

 
موضوع  تاریخ  سخنران  مکان چکیده کل
 بهبود چالش‌های طراحی طره‌های طویل فلزی از طریق معرفی عملکرد قابی ۹۶/۰۷/۳۰ دکتر سید رسول میرقادری مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی  فایل
بررسی تغییرات بنیادی ضوابط مختلف طراحی در ویرایشهای سوم (ASD) و

چهارم (LRFD) مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

  ۹۶/۰۲/۱۲  دکتر نادر فنائی  مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی فایل
تناقص ها و کاستی های ساخت و نصب در مبحث دهم و یازدهم سال ۹۲  ۹۵/۳/۹  مهندس فربد حیدریان مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی فایل
جایگاه EN 1090 در اروپا ۹۵/۳/۹ مهندس رضا ایمانیان مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی فایل
تشریح استاندارد EN 1090-part 2 ۹۵/۳/۹ دکتر علیرضا رضائیان مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی  فایل
سخنرانی با موضوع “مبانی و استقرار تضمین و کنترل کیفیت در پروژه­ های سازه فولادی- پروژه موردی مجتمع ۸۰۰۰ واحدی شهید خرازی” موضوع”طبقه ­بندی انواع جدید اتصالات و معرفی مرکز آنی دوران برای طراحی اتصالات تحت اثر توأم برش و پیچش”  ۹۴/۰۵/۲۷ سخنرانی اول:دکتر علیرضا رضائیان و مهندس رضا ایمانیان وسخنرانی دوم :دکتر اباذر اصغری مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی
جوشکاری سازه های فولادی با تمرکز الزامات ویژه مناطق زلزله خیز ۹۴/۰۵/۲۷ دکتر علیرضا رضائیان و دکتر فرشید مالک دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی  فایل
سمینار تخصصی موضوع اول:بررسی جزئیات و ضوابط اتصالات پیچ و مهره ای موضوع دوم: آشنایی با استاندارد EN 14399 ۹۴/۰۳/۲۶ دکتر علیرضا رضائیان ,مهندس مهدی فریدونی و مهندس سعید روغنی دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی
بررسی اتصالات پیچی متداول در ایران بررسی اثر سطح تماس در اتصالات اصطکاکی ۹۳/۱۰/۳۰ دکتر سیدرسول میرقادری  دکتر علی مزروعی و دکتر علیرضا رضائیان سالن اجتماعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
ارائه تفصیلی طرح¬های برتر فولادی سال۹۲  ۹۳/۰۸/۰۵ نمایندگان طرح های برتر سالن اجتماعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سمینار تخصصی آشنایی با تکنولوژی های جدید پیچ و مهره ۹۳/۰۳/۲۱ دکتر علیرضا رضائیان دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی