ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
۱آرمان سلطانیدانشجوی کارشناسی۱۴امیر محمد درویشیدانشجوی کاردانی
۲حسین شرفیدانشجوی دکتری۱۵مریم کُره ئیدانشجوی دکتری
۳لیلا اسعدیدانشجوی ارشد۱۶رضا شکری سلطان آبادیدانشجوی دکتری
۴امید آهنگریدانشجوی دکتری۱۷زمان اسلام دوستدانشجوی ارشد
۵حسین نوربخشدانشجوی ارشد۱۸بهنام بیگ طومارآغاخدانشجوی ارشد
۶علیرضا اخلاصیدانشجوی ارشد۱۹علی غیبیدانشجوی ارشد
۷ابراهیم طالبیدانشجوی کارشناسی۲۰رضا مهرویدانشجوی ارشد
۸حسنا کرمیدانشجوی ارشد۲۱امید سقاپوردانشجوی ارشد
۹امیر حسین شفیع زادهدانشجوی کارشناسی۲۲محسن هلاکوئیدانشجوی ارشد
۱۰مهسا محسنیدانشجوی ارشد۲۳سهیل علمیهدانشجوی ارشد
۱۱محمدرضا عارف زادهدانشجوی کارشناسی۲۴محسن سیفی داوریدانشجوی ارشد
۱۲علی بازرگانیدانشجوی ارشد۲۵فرزاد مرادی شلالیدانشجوی ارشد
۱۳کوشا امیرچوپانیدانشجوی ارشد۲۶حسین منوچهریدانشجوی ارشد